onsdag 13 mars 2013

Replik från rektor och kommun

Måste i alla fall konstatera att de var väldigt snabba till respons. Man kan ju grunna på varför. Trampade jag på en öm tå? Nåväl. Nedan kommer ett svar från förvaltningschefen på Barn- och Utbildningsnämnden och sedan mitt svar igen till henne. Detta följt av ett svar från skolans rektor som jag också svarade. Där tog jag i lite på slutet. För, varför liksom nöja sig med lägsta nivån? Jag fattar det inte...


Hej
Tack för ditt mail. Frågorna i mailet var flera.
Jag svarar jag på frågan angående nämndens syn kring fysisk aktivitet i skolan.
Frågan kring vikten av fysisk aktivitet i skolan har lyfts i nämnden i form av svar på inkommen motion. Nämndens svar på motionen hänvisar till gällande styrdokument där rörelse och fysisk aktivitet utgör en viktig del för elevernas förmåga till inlärning. Idrottslektionerna bör och ska inte vara det enda tillfället till fysiskt aktivitet och rörelse under en skoldag/vecka. I våra styrdokument står det att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Nämnden ser frågan som viktig och att fysisk aktivitet har en betydelsefull del i hela skolans verksamhet.

Mvh Ulla-Stina Millton
Förvaltningschef


Hej!
Tack för din snabba respons. 

Svaret jag fick var ungefär som jag väntade mig och för att vara helt ärlig: Vad som står i styrdokumenten, spelar i sammanhanget en liten roll och speglar definitivt inte den verklighet vi upplever.

Jag vill gärna se en fortsatt diskussion kring hur det ser ut i skolan, i verkligheten. Definitivt framför en diskussion om vad som står skrivet om hur det ska vara.
Hur ska Skaras skolor , och Barn- och Utbildningsnämnden, kunna säkerställa att eleverna får den fysiska aktivitet man säger sig vilja ge dem? Hur? Vilka åtgärder kan man genomföra? Finns den önskan hos Barn och utbildningsnämnden? Och finns den viljan hos skolan?
För närvarande fungerar det bristfälligt.

Sedan var det ju den där sista funderingen också… Vad gör eleverna på den lektionstid de skulle haft idrott när idrotten är inställd? Vad blir det av den tiden? Vem har hand om eleverna då och vad gör de istället för att röra på sig lite?

Ser fram emot en fortsatt dialog.

Med vänliga hälsningar
Magnus Sundmark


Hej Magnus!

Tack för ditt mejl. På Källeskolan, liksom på övriga skolor i Skara kommun, försöker vi att lösa kortare frånvaro inom vår organisation. Vid planerade längre ledigheter försöker vi däremot få tag i vikarie, vilket dessvärre kan vara lite knivigt. Då idrottsläraren är borta kortare tid är det ordinarie klasslärare som oftast går in och tar sin klass. Min uppfattning är att de brukar göra sitt bästa för att kunna genomföra den vanliga lektionen, en enklare idrottslektion eller åtminstone någon form av lekar utomhus, just för att eleverna ska få röra på sig. Ibland kan det också vara så att läraren har fortsatt arbetet i något annat ämne istället för idrott. Jag vet att idrotten inte varit inställd på grund av sjuk eller vabbande lärare i så många veckor som du beskriver, men det kan självklart ha varit annat som infallit just de tider då ditt/dina barn haft idrott och det är beklagligt.

När det gäller tid i ämnet idrott så håller vi oss till den timplan som finns. Vi har pratat igenom i personalgruppen hur vi ger våra elever möjlighet till rörelse inte bara under idrottslektionerna, utan dagligen. För det första försöker vi vara noga med att alla elever är ute under rasterna. Dessutom försöker vi sträva mot att förlägga en större del av undervisningen utomhus, så att rörelse (dock inte träning i egentlig mening) blir en naturlig del av skoldagen.

Jag tar självklart dina synpunkter på största allvar, och kommer att diskutera igenom situationen med personalen inom det snaraste. Jag håller med dig om att det är fullt möjligt att våra ordinarie lärare håller i en idrottslektion då och då när det behövs. Jag ska också prata med lärarna om att klasserna ibland måste byta tider med varandra om det är mycket tid som går bort för någon klass och jag kommer återigen att påminna pedagogerna om vinsterna med att vara ute och röra på sig i det dagliga arbetet.

Mvh
Anna Helgesson
rektor Källeskolan
Skara kommun
Direktnummer 0511 322 64 

Hej!
Då får jag tacka för ytterligare ett svar. Denna gången mer fylligt och verksamhetsnära. Tack Anna. Den bild du beskriver i det första stycket är emellertid en som, enligt min och troligen flera andra föräldrar till ungarnas klasskompisar, rimmar dåligt med den verklighet vi upplever. Det har varit allt för ofta som just idrottslektionerna fått ställas in och av naturliga skäl är det omöjligt för mig att veta varför.
Men, det har till och med förekommit att en av ungarna kommit hem och berättat att det inte blev någon idrott för att läraren var på utbildning och då undrar man ju hur det är planerat.

Glädjande ändå att läsa att du tänker försöka förbättra situationen. Jag hoppas verkligen att du/ni kan se till att få det att fungera som du beskriver, så är det inte idag. Det vi vill se är inte en skriven plan, text i ett mail eller ett styrdokument hos barn- och utbildningsnämnden som beskriver önskvärt läge. Det vi vill se är faktiska idrottslektioner i Källeskolans gymnastiksal och närområde.

Om man ska ta frågan i ett större perspektiv tycker inte jag (min åsikt) att man ska nöja sig med att försöka ”hålla sig till den timplan som finns”, då det finns påfallande mycket forskning som pekar på att det är för lite och att det finns möjlighet för vilken kommun som helst att tillåta utökade möjligheter till fysisk aktivitet. När jag la ut mitt tidigare inskickade mail på min blogg fick jag snabb respons om färsk forskning som visade att daglig skolgymnasik ger starkare skelett, vilket är bra i många avseenden, och något barnen kommer ha glädje av i hela livet. Precis som multiplikationstabellerna…

Möjligheten att planera för både två och tre tillfällen för fysisk aktivitet under skoltid finns och beläggen för dess fördelar är påtaliga, så varför inte agera? Varför inte höja ribban och säga att i Skara tycker vi att det här är viktigt. Det är viktigt med fysisk aktivitet. Det är viktigt för hälsan, både på kort och lång sikt, och, inte minst, så är det positivt för studieresultaten. Ta ställning och gör skillnad, Skara som stad måste ju profilera sig på något sätt för att vara en attraktivare stad att låta sina barn växa upp i.

Med vänliga hälsningar
Magnus Sundmark

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar