onsdag 13 mars 2013

Inställda idrottslektioner

Idag skickade jag ett mail till rektorn på ungarnas skola och till förvaltningschefen på Barn-och utbildning i Skara.

"Hej! 
Jag har två döttrar som går på Källeskolan. Tillsammans med flera av deras klasskamraters föräldrar har vi reagerat på att deras gymnastiklektioner allt som oftast ställs in. 
  
För min minsta dotter handlade det om över en månad utan idrottslektioner under en period i höstas och även om det var en extraordinär tid så händer det vid tid till annan att de kommer hem med oanvända gympakläder. 
  
Frågan är… varför ersätts inte gymnastikläraren vid VAB eller sjukdom. Varför kan inte någon annan personal på skolan hålla enklare idrottslektioner.   
  
Barnen behöver röra på sig. Inte för att de skulle vara överdrivet rastlösa, utan för att de behöver träna sin kropp, utveckla sina fysiska färdigheter. Precis lika mycket som de behöver utveckla sina teoretiska kunskaper. Troligen känner även skolvärlden i Skara om att flertalet undersökningar visar att skolresultaten i teoretiska ämnen förbättras med ökad fysik aktivitet. Mest kända exemplet är väl Bunkefloprojketet, http://www.bunkeflomodellen.com/bunke_project.aspx, vilket det också går att läsa om på Lärarnas nyheter, http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/04/11/idrott-ger-battre-skolresultat 
  
Möjligen kan det tyckas att det här handlar om en missad gympalektion här eller där, men så upplevs det inte från föräldraperspektivet. För de elever som idrottslektionerna är den enda aktivitet de utför är det ytterst väsentligt. Två missade gympalektioner och ett påsklov på det, och eleven har inte rört på sig på över en månad. 
  
För egen del, som aktiv inom idrottsrörelsen, anser jag egentligen att ett gymnastiktillfälle per vecka är en skymf mot den uppväxande generationen, men eftersom det finns många fritidsaktiviter att välja mellan så ser jag till att mina barn ändå får sin beskärda del av fysisk aktivitet. Mitt mail handlar således egentligen inte i första hand om dem, utan om hur, i det här fallet, Källeskolan och, för den delen, Barn- och utbildningsnämnden i Skara, resonerar kring vikten av fysisk aktivitet? 
Resoneras det kring t ex om den fysisk aktivitet som medel för förbättrade studieresultat? 
  
En sista fundering också… Vad gör eleverna på den lektionstid de skulle haft idrott när idrotten är inställd? 
  
Med vänliga hälsningar 
Magnus Sundmark 
0725-447736 "

Återstår att se om det ger någon respons...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar